Hotline

 

 0902.798.682  

 

 dichthuatvananh@gmail.com

 

Online support


Call Consultan 1
Consultan 1

Call Consultan 2
Consultan 2

Call Consultan 3
Consultan 3

Call Consultan 4
Consultan 4

News – Events

Visitor Statistics

1414867
Today
This week
This month
All
45
2158
5036
1414867

Hợp pháp hóa, Chứng nhận lãnh sự

Công ty VATRANS hân hạnh cung cấp dịch vụ Hợp pháp hóa/Chứng nhận lãnh sự trọn gói, thay mặt các tổ chức, cá nhân làm các thủ tục tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền với chi phí hợp lý đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng. Dịch vụ trọn gói gồm: Dịch thuật tài liệu cần hợp pháp hóa/chứng nhận lãnh sự; Lấy dấu hợp pháp hóa/chứng nhận lãnh sự; Lấy dấu công chứng tư pháp cho tài liệu đã được hợp pháp hóa/chứng nhận lãnh sự.

“Hợp pháp hóa lãnh sự” là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên các giấy tờ, tài liệu do cơ quan nước ngoài cấp trước khi sử dụng tại Việt Nam.

“Chứng nhận lãnh sự” là việc chứng nhận lãnh sự con dấu, chữ ký của cơ quan nhà nước Việt Nam để sử dụng tại nước ngoài.


Việc Hợp pháp hóa/Chứng nhận lãnh sự sẽ do các cơ quan sau tiến hành:

  • Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao (gọi tắt là Cục Lãnh sự);
  • Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh (Sở Ngoại vụ);
  • Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự hoặc cơ quan khác của Việt Nam được ủy nhiệm thực hiện chức năng lãnh sự ở nước ngoài.

Việc Hợp pháp hóa/Chứng nhận lãnh sự được thực hiện trên cơ sở:
1/ Hợp pháp hóa lãnh sự

  • Đối chiếu con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ tài liệu được đề nghị Hợp pháp hóa lãnh sự với mẫu con dấu, mẫu chữ ký và chức danh của Cơ quan lãnh sự nước ngoài; hoặc
  • Kết quả xác minh của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam khẳng định tính xác thực của con dấu, chữ ký và chức danh đó.

2/ Chứng nhận lãnh sự

  • Đối chiếu con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ tài liệu được đề nghị Chứng nhận lãnh sự với mẫu con dấu, mẫu chữ ký và chức danh đã được thông báo chính thức cho Cục Lãnh Sự, Sở Ngoại Vụ; hoặc
  • Kết quả xác minh của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam khẳng định tính xác thực của con dấu, chữ ký và chức danh đó.

Thời hạn giải quyết: là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ Hợp pháp hóa/Chứng nhận lãnh sự hợp lệ. Trường hợp hồ sơ có số lượng từ 10 giấy tờ, tài liệu trở lên thì thời hạn giải quyết có thể dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc.

 

Trường hợp cần kiểm tra tính xác thực của con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu đề nghị được Hợp pháp hóa/Chứng nhận lãnh sự thì ngay sau khi nhận hồ sơ, Bộ ngoại giao sẽ có văn bản đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền lập, công chứng, chứng thực, chứng nhận giấy tờ, tài liệu đó hoặc cơ quan, tổ chức cấp trên xác minh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Bộ ngoại giao. Ngay sau khi nhận được trả lời, Bộ ngoại giao giải quyết và thông báo kết quả cho người đề nghị Hợp pháp hóa/Chứng nhận lãnh sự.

 

Công ty VATRANS hân hạnh cung cấp dịch vụ Hợp pháp hóa/Chứng nhận lãnh sự trọn gói, thay mặt các tổ chức, cá nhân làm các thủ tục tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền với chi phí hợp lý đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng. Dịch vụ trọn gói gồm:

  • Dịch thuật tài liệu cần hợp pháp hóa/chứng nhận lãnh sự
  • Lấy dấu hợp pháp hóa/chứng nhận lãnh sự
  • Lấy dấu công chứng tư pháp cho tài liệu đã được hợp pháp hóa/chứng nhận lãnh sự

 

Để biết thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ đường dây nóng của chúng tôi: 0902.798.682

Hãy sử dụng dịch vụ của chúng tôi để tiết kiệm thời gian của Quý khách!

1.jpg13348.jpg587992.jpgBTP.jpgLifewindows.jpgMKF.jpgPVCN.jpghh.jpgimages.jpgindex.jpglogo-ndpd-trang-jpg.JPGlogo.jpglogo2.jpglogo_col.jpgmega_we_care.jpg1.jpg13348.jpg587992.jpgBTP.jpgLifewindows.jpgMKF.jpgPVCN.jpghh.jpgimages.jpgindex.jpglogo-ndpd-trang-jpg.JPGlogo.jpglogo2.jpglogo_col.jpgmega_we_care.jpg
Joomla Templates - by Joomlage.com